Sənaye tikintisi

Bizim tərəfimizdən tamamlanan layihələr sənaye istehsalında bizə çox böyük təcrübə qazandırdı.

Əsaslı Tİkinti

Hər bir uğurlu layihə yaxşı hazırlanmış iş planından başlayır. KİM construction şirkəti müxtəlif tikinti layihələrinin planlaşdırılması sahəsində bazarda təqdim olunan xidmətlərdə liderlərdən biridir. İstək hərbi obyektin tikintisi üçün ətraflı planın hazirlanması olsun, yaxud əczaçılıq şirkətinin təkmilləşdirilməsini kompleks proqramı olsun, bizim ekspertiza hər bir layihəyə uğurlu yol açılmasını təmin edir. KİM construction 5 ildən artıqdır ki, tikinti sferasında liderlərdən biridir. Bizim təcrübəli komandamız optimal nəticələrin əldə olunmasında öz qeyri-standart qərarları ilə məşhurdur. Şifarişçilərimizin ehtiyaclarını ödəyərkən, biz istehlakçılar üçün layihələndiririk və tikirik, cəmiyyət və infrastruktiraya pozitiv təsir göstəririk. Bizim layihələrimiz bunun təsdiqidir. Onlarla siz “layihələr-əsaslı tikinti” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Layihələndirmə

Mühəndislik və tikinti işləri sahəsində KİM Construction kompleks layihə həllərini təklif edir. Bütün bazarlarda – istər daşımaçılıq bazarı, səhiyyə və yaxud ictimai təhlükəsizlik olsun - bizim mühəndislər və texniki mütəxəssislər layihələrin icra olunmasını təmin edirlər. Bizim əməkdaşlarımız tikinti zamanı ortaya çıxan əlavə maliyyə xərclərinin yaranmasının qarşısının alınmasında qənaətcıl və effektiv qərarlar tətbiq edərək, özəl və dövlət sektorundan olan sifarişçilərimiz üçün həm milli, həm də beynalxalq bazarda işlərin davamlı yerinə yetirilməsini, standartlara əməl olunmasını, büdcəyə nəzarəti və layihələrin yüksək keyfiyyətlə icra olunmasını təmin edirlər.Bizim bu sferada olan nailiyyətlərimizlə siz “layihələr-layihələləndirmə” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

İnteryer

Bu günkü gundə sifarişçinin müəyyən tələbləri və istəyinə uyğun interyer həllərinin işlənib hazirlanması yaradıcılıq olmaqla ən mürəkkəb məsələlərdən biridir. Müasir dünyada çoxlu sayda interyer həlləri olsa da, sifarişçi arabir tələb edir ki, onun interyeri fərdi və təkrar olunmayan olsun. Bu vəzifələr komandadan kreativ və qeyri standart yanaşma tələ edir. Interyer ideyasının işlənməsi işçi qrupunun yaradıcılıq və peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Ictimai interyerlərin işlənib hazırlanmasında komandamızın böyük təcrübəsi (icra olunmuşlar və layihələndirilmişlər bu saytın “layihələr-interyer” bölməsində təqdim olunmuşdur) bizə istənilən yüksək mürəkkəblikli interyer məsələlərini həll etməyə imkan verilir.

Sosial layihələr

Biz əminik ki, hər bir biznes, onun ölçüsü və xüsusiyyətindən asılı olmayaraq, sosial məsuliyyətli olmalıdır. Biz insanlara kömək edib, bu dünyanı bir azcada olsa gözəlləşdiririk...